Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023
English
Είσοδος Μέλους
Νέα πληρωμή
Ασφάλεια

To πρωτοκολλο ασφαλείας EMV 3DS εφαρμόζει την οδηγία 2015/2366 της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD2).

Η οδηγία αυτή μαζί με τον κανονισμό 389/2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέτει τα τεχνικά πρότυπα για την αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία με τον Ν.4537/2019.

Με την εφαρμογή της οδηγίας και του κανονισμού λαμβάνονται αυστηρότερα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη (Strong Customer Authentication-SCA) στις online συναλλαγές

Η ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη (Strong Customer Authentication – SCA) είναι μέρος ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για μείωση της απάτης (fraud) στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Με την εφαρμογή του SCA επιτυγχάνεται ένα ασφαλές επίπεδο ταυτοποίησης των πελατών τη στιγμή που εκτελούν μια πληρωμή. Είναι υποχρεωμένοι πλέον να ταυτοποιούνται με τη χρήση 2 ή περισσότερων στοιχείων που:

1.     Μόνο οι ίδιοι ξέρουν – π.χ. κωδικό σύνδεσης για το e-banking ή Κωδικό μιας Χρήσης (OTP) που λαμβάνουν στο κινητό τους.

2.     Μόνοι οι ίδιοι έχουν – π.χ. κινητό που πρέπει να έχει μαζί του ο πελάτης.

3.     Είναι μοναδικό τους φυσικό χαρακτηριστικό – π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα ή χαρακτηριστικά προσώπου.